Ako v Bavaris dbáme na udržateľnosť a ekológiu?

V dnešnej dobe je udržateľnosť a ekológia kľúčovými aspektmi v mnohých odvetviach a oblastiach našej spoločnosti. S narastajúcim povedomím o environmentálnych problémoch a zodpovednosti voči budúcim generáciám je stále dôležitejšie, aby organizácie a podniky prevzali aktívnu úlohu pri ochrane životného prostredia. Práve preto sme sa začali aktívne zaujímať o články nášho podnikania, ktoré by mohli prejsť zmenami k lepšiemu. Kde všade sa angažujeme k udržateľnosti a ekológií?

Čistiace prostriedky

V rámci čistiacich prostriedkov, ktoré používame pri čistení a upratovaní priestorov rôzneho druhu sme verní značke Diversey Inc., rade SURE. Ide o ekologicky bezpečné a biologicky odbúrateľné čistiace prostriedky, ktoré majú označenie EKOLABEL a sú 100 % rozložiteľné. Nezaťažujú ekosystém a používame ich vo forme jemných ale účinných koncentrátov, ktoré efektívne odstránia nečistoty a nepoškodzujú povrchy podláh ani nábytku.

Narábanie s odpadom

Takmer pri každom upratovaní vznikne určité množstvo odpadu. Narábame s ním ekologicky a všetok odpad starostlivo triedime. Sme zástancom filozofie, že pokiaľ môže byť odpad určený na recykláciu, dávame mu čo najviac príležitostí. Sami pracujeme s množstvom produktov, ktoré sa časom opotrebuje, no sú z recyklovateľných materiálov. Môže ísť o kovové či drevné pracovné príslušenstvo, ktoré môže recykláciou získať iné využitie.

Riešenie elektriny

V dnešnej dobe je nespočetne veľa spôsobov, ako zásobovať firmu zdravou elektrinou. Môže ísť o alternatívne zdroje energie, veternú energiu alebo fotovoltaiku, ktorá dominuje práve v našej centráleDisponujeme vlastnými fotovoltickými článkami, ktoré na streche našej budovy pretvárajú slnečné žiarenie na zelenú energiu. Snažíme sa znížiť hodnoty využívania klasickej elektriny, ktorá patrí medzi obmedzené zdroje energie na Zemi.

Doprava

V súčasnosti máme množstvo dostupných alternatív dopravy. Aj napriek tomu, že rozumieme využívaniu hromadnej dopravy či nemotorových vozidiel, naša práca sa bez firemných vozidiel nezaobíde. Práve preto sme presedlali z klasických palivových áut na elektromobily či hybridy, ktoré nám každým dňom dokazujú ich vynikajúcu kvalitu, funkčnosť a ochranu životného prostredia.

Je pre nás dôležitá pohodlnosť prichádzať ku klientom na vlastných autách, aby sme naplnili očakávania klienta, ktorými sú včasnosť, dostatok personálu či množstvo pracovného vybavenia, ktoré by sme inak ako po vlastnej osi ku klientovi nepreniesli.

Sortiment pre klientov

Rovnako, ako sa staráme o ochranu životného prostredia vo vnútri našej spoločnosti, chceme motivovať aj našich zákazníkov. Spotrebný materiál je doslova odpadom behom jednej minúty. Ide o toaletný papier, papierové utierky na ruky či množstvo ďalších vecí vyrobených pre jednorazový účel.

Jednou z našich služieb je dodávanie tohto typu materiálu do plniacich systémov našich klientov, a to na toalety či v spoločenských priestorov. V súčasnosti dodávame ekologický sortiment papierových výrobkov, ktorý sa kvalitou nelíši od tých klasických, no ich zloženie je o čosi priaznivejšie k životnému prostrediu.

Udržateľnosť a ekológia nie sú len heslá, ale záväzky, ktoré nesieme v srdci našej spoločnosti. V BAVARIS FACILITY SERVICES sa aktívne snažíme pokračovať v úsilí o ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, pretože vieme, že každý malý krok vedie k veľkému posunu. Pokiaľ sa zaoberáte životným prostredím v rámci vášho podniku a obávate sa škodlivých čistiacich prostriedkov, ktoré aj v súčasnosti mnohé facility firmy používajú na čistenie, s nami sa báť skutočne nemusíte.

Scroll to Top