Ako zabezpečiť udržateľné upratovanie vo vašej firme v Bratislave

Upratovanie je základným aspektom udržiavania zdravého a bezpečného prostredia na pracovisku. Tradičné metódy čistenia však často používajú drsné chemikálie, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudí aj pre životné prostredie. S rastúcim povedomím o udržateľnosti je pre nás čoraz dôležitejšie sústrediť sa na ekologické čistiace postupy, ktoré znižujú ich vplyv na životné prostredie.

V tomto článku vám predstavíme spôsoby, akými dbáme na udržateľnosť a ekologické upratovanie. Od používania čistiacich prostriedkov šetrných k životnému prostrediu až po implementáciu programov recyklácie, predstavíme naše poslanie a vzťah našej firmy k udržateľnosti.

Udržateľnosť na prvom mieste

V našej spoločnosti je udržateľnosť jedna z nosných tém pri poskytovaní služieb z nášho portfólia. Kladieme veľký dôraz na čistiace techniky, ktoré sprostredkovávame a tiež na čistiace prostriedky, ktoré pri čistení používame. Sme držiteľom certifikátu EN ISO 14001:2005o systéme environmentálneho manažérstva, ktoré iba potvrdzuje náš záujem o udržateľné poskytovanie služieb.

Sprostredkovanie hygienického materiálu

Toaletný papier, obrúsky na ruky či papierové utierky sú druhy spotrebného hygienického materiálu, ktorý je potrebné frekventovane dopĺňať na miesta, ktoré si to vyžadujú. Najčastejšie ide o firemné toalety či zamestnaneckú kuchynku. V rámci spotreby vzniká z tohto materiálu množstvo odpadu, ktorý má dopad na životné prostredie.

Aj napriek týmto okolnostiam je možné zmierniť množstvo či vplyv spotrebného hygienického materiálu. V našej spoločnosti sa zameriavame na individuálne potreby jednotlivých klientov, pre ktorých je prvoradá udržateľnosť či vplyv na životné prostredie. Zabezpečujeme ekologický hygienický materiál, ktorý je v značnej miere o čosi menej škodlivý k Zemi. Bližšie k udržateľnosti sa dá dostať aj malými krokmi, ktoré sú často prehliadané, no vieme, že naši klienti toto úsilie pravidelne oceňujú.

Zloženia v čistiacich prostriedkoch

V rámci upratovacích služieb sa staráme o čistotu firemných priestorov, vrátane podláh, okien či nábytku. V rámci rokov skúsenosti vieme preto povedať, že čistiace metódy sú rôzne od materiálu k materiálu. Množstvo neznalých firiem doposiaľ používa agresívne chemické čistiace prostriedky, ktoré nielenže znehodnocujú povrchy, ale dostávajú do ovzdušia nebezpečné látky, ktoré môžu byť pre človeka škodlivé.

V rámci udržateľnosti už niekoľko rokov staviame na ekologické čistiace prostriedky, ktoré sú kvalitnejšie a šetrnejšie. Zloženia jednotlivých čistiacich prostriedkov vyberáme na základe ich látok a vhodnosti pre konkrétne čistiace účely, či dopad na životné prostredie. Snažíme sa, aby bolo čistenie kvalitné, a to aj bez obsahu síce účinných, ale škodlivých látok obsiahnutých v niektorých čistiacich prostriedkoch.

Triedenie odpadu

V rámci facillity servisu zabezpečujeme letnú i zimnú údržbu, ako aj upratovanie verejných priestranstiev a s ním spojený odvoz a likvidáciu odpadu. Odpad je jednou z často preberaných tém po celom svete a správne triedenie patrí medzi hlavné body nakladania s odpadom. Netreba vravieť, že na každom pracovisku by malo byť miesto pre recykláciu papiera či plastov, keďže ide o dva najhlavnejšie materiály, ktoré sa s firmou a podnikaním spájajú. Okrem iného tiež možno recyklovať sklo, kovy, batérie, nápojové kartóny či biologický materiál.

Vzhľadom na to, že takmer každý druh odpadu je možné zrecyklovať, či už vo veľkej alebo malej miere, jeho triedenie je veľmi dôležité. Jediný odpad, ktorý je nerecyklovateľný, je zmesový. Práve preto je dôležité oddeľovať od zmesového odpadu všetky samostatne zbierané zložky (papier, sklo,…), aby sa odpad znížil na minimum.

V Bavaris facility services dbáme na ekologicky šetrné nakladanie s odpadmi, či už zozbieranými na vašom pracovisku, vzniknutými z našej upratovacej činnosti, alebo tými, ktoré vznikli počas upratovania exteriéru a okolia vašej firmy.

Na udržateľnosti nám skutočne záleží zo všetkých strán. Neustále sa snažíme vzdelávať v oblasti environmentálnych a udržateľných tém, aby sme vám mohli poskytovať tie najkvalitnejšie upratovacie služby.

Scroll to Top