Bezpečnosť pri upratovaní firiem naše postupy a tipy pre bezpečné upratovanie v kanceláriách

Aj keď sa to možno nezdá, upratovacie služby si vyžadujú dávku bezpečnosti a ochrany pri práci. Upratovací personál sa často stretáva s rôznymi nebezpečnými situáciami, ako sú klzké podlahy, pády, ale aj kontakt s čistiacimi prostriedkami. Preto je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny pri práci v interiéroch aj exteriéroch. V tomto článku vám predstavíme naše postupy a tipy pre bezpečné upratovanie v kanceláriách, ktoré sa týkajú aj našich klientov.

BOZP – základná bezpečnosť na pracovisku

Pri každej spolupráci s klientom je dôležité, aby zabezpečil pracovný priestor, ktorý je v súlade s BOZP (bezpečie a ochrana pri práci). To znamená, že pred samotným vykonaním práce je nevyhnutná komunikácia s klientom, kedy každý problém, ktorý by ohrozil našich pracovníkov, musí byť dopredu hlásený a my ako spoločnosť musíme prispôsobiť svoje postupy tak, aby celé upratovanie prebehlo pri najvyššej bezpečnosti. Kladieme dôraz na bezpečnosť klienta i našich pracovníkov, preto je toto opatrenie neodkladné.

Či sa jedná o prácu vo výškach, čistenie sklenených stien či okien, umývanie klzkej podlahy, práca s chemikáliami alebo kontakt s elektrickým prúdom. Pred vykonaním upratovacích prác vždy preveríme pracovné priestory a podmienky na vykonávanie našich služieb, ktoré neskôr odkonzultujeme s klientom.

Profesionálna výbava našich zamestnancov

My, ako partner zabezpečujúci upratovacie služby, sme povinní našich zamestnancov vybaviť kvalitnými ochrannými pracovnými prostriedkami pre maximalizovanie bezpečia na pracovisku. Výbava zahŕňa najzákladnejšie ochranné prostriedky, akými sú rôzne typy rukavíc, vzhľadom k odlišným pracovným činnostiam alebo pevná, protišmyková pracovná obuv. V rámci zvýšenej bezpečnosti poskytujeme pracovníkom aj ochranné prostriedky očí, slizníc či dýchacích ciest, v prípade práce so silnejšími kyselinami alebo zásadami. Kladieme dôraz tiež na to, aby ich pracovný úbor korešpondoval s pracovnou náplňou, ktorú vykonávajú. Oblečenie by nemalo narúšať pohyblivosť pracovníka a rozptyľovať ho počas pracovnej činnosti.

Jasne určené priestory

Už pred prvým upratovanímu klienta zisťujeme, ktoré priestory jeho firmy budú slúžiť ako naše pracovisko. Klient určí miestnosti či priestory, ktoré vyžadujú upratanie a vyčistenie. Našich zamestnancov na tieto priestory upozorníme a zaškolíme k daným podmienkam. Samozrejme, nikto z našich zamestnancov nevstupuje do priestorov, ktoré nie sú dohodnuté s našimi klientmi k upratovaniu. Rešpektujeme určené pracovisko a všetky stanovené a vopred odkonzultované pravidlá.

Pravidelná kontrola

Upratovací proces môže trvať aj niekoľko hodín, obzvlášť ak sa jedná o veľké priestory. Je preto nevyhnutné kontrolovať pracovné postupy počas časového harmonogramu. Súčasťou nášho zaškoleného tímu pracovníkov je aj odborný dohľad– manažér, ktorý sa stará o plynulé a bezproblémové upratovanie, vrátane vyhľadávania chýb či nedostatkov.

Na druhej strane, musíme povedať, že komunikácia je kľúčom k úspešnému a dlhotrvajúcemu vzťahu medzi nami a klientom. Ako príklad uvedieme, ak klient po čase upratovania zistí určitý nedostatok alebo nové nebezpečenstvo na pracovisku, je potrebné aby tento nedostatok ohlásil hneď pred ďalším upratovaním. Týmto zvyšujeme bezpečnosť a ochranu zamestnancov oboch strán, no zároveň udržiavame kvalitu práce na požadovanej úrovni a náš vzťah je vysoko profesionálny.

Týmito všetkými náležitosťami pri vykonávaní upratovacích služieb vieme predchádzať akýmkoľvek nebezpečným situáciám a nástrahám na pracovisku, ktoré by mohli spôsobiť zranenia či iné nepríjemné udalosti. Dbáme na profesionalitu, kvalitne odvedenú prácu a tiež bezpečnosť a ochranu pri práci, či už ide o našich alebo vašich zamestnancov.

S celoslovenskou pôsobnosťou ponúkame klientom rôznorodé upratovacie službymnoho ďalšieho. Stýkame sa s malými i veľkými priestormi, ktoré sú základňou nášho pracovného personálu. Vždy sa preto snažíme zabezpečiť, aby sa cítili v bezpečí s cieľom vykonania vysoko profesionálnych služieb, na mieru zostavených podľa preferencií klienta.

Scroll to Top