Certifikáty ISO, ktoré nesmú chýbať žiadnym facility službám

Certifikáty kvality sú žiadané a atraktívne najmä pre firmy, ktoré hľadajú profesionálne facility služby. V očiach zákazníka je firma s certifikátom kvality bezpečným výberom, pretože vie, že sa v nej dodržujú isté kvalitatívne štandardy, bez ktorých by inak firma certifikát nezískala. ISO je dlhodobo prítomnou súčasťou života firmy. Ktoré certifikáty ISO hľadať pri spoľahlivých a kvalitných facility službách?

STN EN ISO 9001 – systém manažérstva kvality

STN EN ISO 9001 je akýmsi základným certifikátom, ktorý je založený na procesnom prístupe. Aby ho firma mohla získať, musí zaviesť také riadenie organizácie, ktorého účelom je trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Túto normu by mali mať všetky firmy, ktoré potrebujú preukázať svoje schopnosti trvalého poskytovania produktov a služieb. Tie by však mali spĺňať požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky. ISO 9001 je pilierom pre firmy, ktorých cieľom je podporovať spokojnosť svojich zákazníkov prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane:

  • Minimalizácie nedostatkov,
  • Efektívneho využívania informačných technológií,
  • Celkového zefektívnenia prípravy a realizácií,
  • Zvýšenia firemnej kultúry.

U nás v BAVARIS FACILITY SERVICES je efektívnosť a profesionalita na prvom mieste. Týmto certifikátom preukazujeme filozofiu nášho podnikania a lojalitu našich klientov, ako aj plynulý chod upratovacích služiebúdržby a servisu objektov či bezpečnostných služieb.

STN EN ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva

V tomto prípade ide o certifikát, ktorého cieľom je zaviesť systém riadenia organizácie zohľadňujúci ochranu životného prostredia. Je vhodný pre spoločnosti, ktorých predmet činnosti môže akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné prostredie. Ochrana životného prostredia je v ich strategickom plánovaní pevne zakotvená a považuje sa za kľúčový prvok, s nádejou neustáleho zdokonaľovania ich ekologického správania.

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov v rámci environmentálnej politiky, ktoré umožňujú zriadenie systematického prístupu k riešeniu problémov týkajúcich sa ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Týmto prostriedkom sa organizáciám poskytuje možnosť zlepšiť svoje environmentálne správanie a prispôsobiť sa ekologickým inováciám.

Vzhľadom na to, že pri upratovaní a čistení pracujeme s rôznymi čistiacimi prostriedkami, chceme našich klientov oboznamovať o ekologických riešeniach, ktoré používame. Čistíme s biologicky odbúrateľnými a certifikovanými prostriedkami, ktoré šetria materiály a životné prostredie.

STN EN ISO 27001 – systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO 27001 je certifikát, ktorý je určený na ochranu informácií a zvládanie rizík, ktoré tieto informácie môžu potencionálne prinášať. Norma poskytuje požiadavky na zriadenie, implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie riadiaceho systému informačnej bezpečnosti v rámci firmy. Posledné obdobie prinieslo niekoľko štatistík, ktoré vás môžu presvedčiť o ISO 27001 ako o certifikáte, ktorý by mala mať každá poctivá facility firma:

  • 64 % firiem z celého sveta zažilo v minulom roku akúsi formu hackerského útoku
  • Každých 39 sekúnd dôjde celosvetovo k jednému kybernetickému útoku
  • Denne je nebezpečenstvu vystavených až 30 000 web stránok
  • E-mailová komunikácia je zodpovedná za 94 % škodlivých softvérov

Vzhľadom na internetovú komunikáciu si dávame záležať na ochrane digitálnych informácií a nič nenechávame na náhodu. Snažíme sa poskytovať profesionalitu nielen na pracovisku, ale aj počas komunikácie s klientmi.Spomenuté certifikáty ISO sú nutnosťou pre kvalitnú a poctivú facility firmu. Poskytujú obraz do vnútra podniku, podľa ktorých si vedia budúci klienti vybrať tú správnu firmu na upratovanie, údržbu či zabezpečenie objektov. Ak hľadáte spoločnosť, ktorá Vám zabezpečí komplexné portfólio upratovacích služieb s kvalitou, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť, neváhajte nás kontaktovať.

Scroll to Top