Čo je certifikácia WELL?

Certifikácia WELL je certifikačný systém, ktorý monitoruje a certifikuje sériu funkcií na podporu pohody a zdravia ľudí vo firmách. WELL bol vyvíjaný viac ako 10 rokov a podporovaný najnovšími vedeckými výskumami. Stanovuje cesty na dosiahnutie zdravotných faktorov, ktoré pomáhajú zamestnávateľom a zamestnancom pracovať v zdravom pracovnom prostredí s cieľom tej najvyššej efektívnosti.

WELL funguje v akomkoľvek rozsahu, od jedného vnútorného priestoru až po veľké objekty. Program pomáha organizáciám monitorovať priebežnú výkonnosť budov a zbierať spätnú väzbu od zamestnancov, čo im umožňuje vytvoriť pracovný priestor založený na údajoch k ich úsiliu o zdravie a pohodu. Čo všetko zastrešuje certifikácia WELL?

Oblasti, ktorým sa WELL venuje

Certifikácia WELL je založená na výkonnostných metrikách postavených na siedmich základných konceptoch.

1.     Vzduch

V oblasti vzduchu sa certifikácia WELL zaoberá celkovou kvalitou vzduchu v interiéri firmy. WELL stanovil základné štandardy kvality ovzdušia, podľa ktorých monitoruje širokú škálu faktorov vrátane účinnosti vetrania, filtrácie vzduchu, kontroly mikróbov, plesní a hodnôt vlhkosti.

2.     Voda

Koncept vody sa zameriava na celkový prístup a kvalitu zásobovania vodou v objektoch. Meria faktory od implementácie správnych filtračných techník až po harmonogram testovania. Medzi ďalšie oblasti záujmu patria znečisťujúce látky, úprava vody a podpora pitnej vody, ktorá nie je samozrejmosťou vo všetkých oblastiach Zeme.

3.     Výživa

V rámci výživy meria certifikácia WELL výkonnosť na dostupnosti čerstvých potravín a podpore zdravých stravovacích návykov. Táto časť sa okrem iného venuje dostupnosti potravín a zeleniny, kontaminácií a bezpečnej príprave či celkovému potravinovému prostrediu.

4.     Svetlo

Koncept svetla skúma dostupnosť prirodzeného svetla, dizajn vizuálneho osvetlenia, elektrické ovládanie intenzity svetla, kvalitu farby, nočný režim osvetlenia a množstvo ďalšieho.

5.     Kondícia

Táto časť certifikácie WELL sa zaoberá tým, ako firmy podporujú kondíciu a príležitosti na maximalizáciu fyzického pohybu pre zamestnancov. Medzi ne môže patriť dostupnosť fitness programov, fitness zariadení, prevencia zranení či pravidelné cvičenia.

6.     Pohodlie

Tento koncept zahŕňa konštrukčné požiadavky na vytvorenie pohodlného a produktívneho prostredia pre zamestnancov, ktoré čo najviac znižujú rušivé elementy. Medzi oblasti záujmu patrí zvuková a hluková kontrola, fyzická dostupnosť, optimálna teplota na pracovisku či podlahy s funkciou absorpcie nárazov.

7.     Myseľ

Ako posledným konceptom je myseľ. V tejto časti je snaha maximalizácie duševného zdravia prostredníctvom integračných princípov dizajnu navrhnutých tak, aby podporovali povedomie o zdraví, podporu na pracovisku, príležitosti na liečbu stresu a celkovú estetiku.

Certifikácia WELL a svet

WELL je globálnou certifikáciou v až 125 krajinách Zeme a na viac ako 378 miliónoch štvorcových metrov nehnuteľností firiem. Niekoľko popredných výskumov v oblasti certifikácie WELL prinieslo množstvo pozitívnych zistení:

  • Takmer 30 % zlepšenie celkovej spokojnosti zamestnancov na pracovisku,
  • Celkový nárast o 26 % v hodnotách pohody na pracovisku,
  • 10 % nárast duševného zdravia a 2 % nárast fyzického zdravia,
  • 10-bodový skok v priemernom skóre produktivity.

Certifikácia WELL je pre BAVARIS FACILITY SERVICES mimoriadnym prínosom pre produktivitu zamestnancov, profesionálne odvedenú prácu a spokojnosť našich klientov. V súčasnosti pracujeme pre viac ako 350 dlhodobých klientov a upratujeme plochy s rozlohou viac ako 250 000 m2Buďte súčasťou spokojných klientov BFS a doprajte svojej firme poriadok a čistotu, ktorú vaši zamestnanci zaručene ocenia.

Scroll to Top