Etické pracovné podmienky zamestnancov našej spoločnosti

V rámci BAVARIS FACILITY SERVICES ponúkame množstvo služieb, ktoré by nemohli byť vykonané bez kvalitne zaškolených a profesionálnych zamestnancov. Práve títo ľudia sú koreňom vašej spokojnosti v oblasti upratovaniaservisu technikyúdržby exteriéru či bezpečnostných služiebNašou filozofiou je naše prosperovanie a tiež našich klientov, zabezpečovanie čistého pracovného prostredia a ponúkanie komplexných služieb na mieru. Ako prispievame k etickým pracovným podmienkam našich zamestnancov?

Profesionálna prezentácia spoločnosti

Naši zamestnanci sú chodiacou reprezentáciou našej spoločnosti. V rámci profesionality chceme byť rozpoznateľní, preto nosíme oblečenie s logom BAVARIS FACILITY SERVICES, ktoré je povinným vybavením pri práci u klientov. Netolerujeme znečistené či poškodené pracovné oblečenie, ktoré môže narušiť dôveru v kvalitnú prácu u našich klientov. Telesný pach či nedostatočná osobná hygiena sú rovnako neprípustné, ako znečistené pracovné oblečenie. Snažíme sa o to, aby z nás klienti cítili profesionalitu, či už pri samotnej práci alebo prezentácií našej firmy. 

Správanie a etika zamestnancov

Každý zamestnanec BAVARIS FACILITY SERVICES sa po príchode na prevádzku ohlási kontaktnej osobe alebo inej poverenej osobe na strane klienta. Dbáme na dochvíľnosť, no ak sa stane, že z konkrétnych dôvodov zamestnanec mešká, je povinný oznámiť včasnú neprítomnosť objektovému manažérovi.

Každý zamestnanec z našej firmy sa na prevádzke správa slušne, úctivo a asertívne. Netolerujeme konflikty ani ich eskalovanie. Dbáme na profesionalitu, preto je neprípustné chovanie veľkým NIE. V prípade situácie, ktorú zamestnanec nevie vyriešiť, volá obratom objektovému manažérovi a oboznámi ho so situáciou. Od zamestnancov vyžadujeme včasné riešenie akýchkoľvek problémom, aby sme sa vyhli ako my, tak aj klient nepríjemným situáciám.

Pracovné náplne a ich vykonávanie

Učíme našich zamestnancov dbať o priestory klienta tak, akoby boli ich vlastné. Kladieme dôraz na to, aby zamestnanci nepoškodzovali majetok klienta ani majetok BAVARIS FACILITY SERVICES. Každý zo zamestnancov sa náležite stará o všetky pridelené pracovné pomôcky, manipuluje s nimi v rámci pracovnej normy a neustále ich udržiava v prevádzkyschopnom, čistom a reprezentatívnom stave. Kvalita pracovných pomôcok je dôležitou súčasťou profesionálne odvedenej práce, ako aj eliminácie poškodenia majetku klienta.

Čo u nás nenájdete, pretože to netolerujeme?

Etický kódex je pre nás v BAVARIS FACILITY SERVICES pilierom pre profesionalitu, odbornosť a lojalitu klientov. V rámci školení učíme zamestnancov k správnemu chovaniu na pracovisku, či už v rámci pracovnej náplne alebo prestávky. Hlasná, vulgárna a neprístojná komunikácia medzi zamestnancami v priestoroch klienta je prísne zakázaná. Dbáme na to, aby sa klient v prítomnosti našich zamestnancov cítil príjemne, preto je dôležité, aby boli úctiví a profesionálni.

Reprezentatívnosť neberieme na ľahkú váhu. Čas strávený u klienta je vždy na vysokej úrovni, nech už sme v malej alebo veľkej firme. Pokiaľ máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať s vašou požiadavkou.

Scroll to Top