Kvalifikácia a zabezpečenie profesionálneho personálu pre klientov

Zamestnanci sú v našej firme kľúčovou zložkou v prevádzkovaný profesionálnych facility služieb. Je pre nás nevyhnutné mať k dispozícii tímových členov, ktorí nielen disponujú potrebnými odbornými zručnosťami, ale sú aj zárukou spoľahlivosti, efektivity a profesionality vo svojom obore. Na to, aby bol klient spokojní, musí byť z našej strany profesionálne odvedená robota. Čo sa skrýva za kvalifikovaným personálom Bavaris Facility Services?

Školenia a pravidelné preškolenia

Školenia a opakované preškolenia v oblasti facility servisu sú jedným z hlavných atribútov profesionálneho personálu. Vzdelávanie pre nás neznamená iba získavanie nových vedomostí, ale predstavujú skôr strategický nástroj pre neustále zdokonaľovanie našich služieb, pracovných postupov a adaptáciu novým inováciám s cieľom napĺňania očakávaní našich klientov.

Medzi výhody pravidelného preškolovania našich zamestnancov vnímame aktuálnosť zručností, adaptáciu na nové technológie, zlepšenie kvality poskytovania našich služieb, lepšie porozumenie potrebám klientov či zvyšovanie bezpečnosti na pracovisku. Školenia u nás zahŕňajú ako teoretické tak aj praktické lekcie prispôsobené aktuálnym témam.

Motivácia zamestnancov

Skvelý a dobre motivovaný kolektív predstavuje kľúčový prínos pri dosahovaní vysokých štandardov v oblasti čistenia, údržby a správy firemných prostredí pre našich klientov. Stotožňujeme sa s osobným rozvojom, hodnotením výkonu, budovaním tímovej atmosféry a zabezpečovaním optimálnych pracovných podmienok pre našich zamestnancov.

Uplatňujeme jasné oddelenie pracovného a osobného života, pričom naším cieľom je poskytnúť zamestnancom optimálne pracovné prostredie, kde sa môžu cítiť sami sebou a bez zbytočných nátlakov. Veríme, že tieto snahy sa prejavujú v kvalite našej práce pre klientov.

Viacúrovňová kontrola

Viacúrovňová kontrola v rámci Bavaris Facility Services predstavuje dôležitý mechanizmus zabezpečenia kvality poskytovaných služieb. Táto kontrola sa uskutočňuje na rôznych úrovniach, ktoré medzi sebou komunikujú a navzájom sa podporujú. Na samotnom pracovisku klienta je vždy prítomný objektový manažér a upratovací personál. 

Objektoví manažéri sú zodpovední za plánovanie a organizáciu služieb facility managementu. Vypracovávajú harmonogramy, sledujú termíny a koordinujú prácu tímov. Definujú štandardy kvality a očakávania od upratovacieho personálu. Tieto normy zahŕňajú nielen čistotu, ale aj efektívnosť, bezpečnosť a dodržiavanie stanovených postupov. Okrem toho vedú aj komunikácie s klientami ohľadom ich potrieb, požiadaviek či časového harmonogramu.

Upratovací personál je zodpovedný za implementáciu štandardov stanovených objektovým manažérom. Ich úloha zahŕňa dosiahnutie a udržiavanie vysokých čistotných noriem. Zamestnanci vykonávajú svoje úlohy s dôrazom na kvalitu. Dbajú nielen na povrchnú čistotu, ale aj na dôkladnosť, správne používanie čistiacich prostriedkov a techník získaných na školeniach. Ak identifikujú problémy alebo oblasti na zlepšenie, nahlásia ich objektovému manažérovi. Týmto spôsobom sa snažíme neustále zdokonaľovať naše služby.

Osobná zodpovednosť zamestnancov

Našich zamestnancov motivujeme aj k osobnej zodpovednosti. Je potrebné, aby si uvedomovali ich dôležitosť a plnili stanovené ciele profesionálne a na úrovni. Medzi najhlavnejšie prvky u osobnej zodpovednosti našich zamestnancov vnímame:

  • Bezpečnosti a zdravie pri práci
  • Dodržiavanie štandardov a stanovených postupov
  • Dbanie na kvalitne odvedenú prácu
  • Sebareprezentácia u klienta
  • Komunikácia a spolupráca
  • Riešenie problémov
  • Prispôsobivosť a flexibilita

Kvalifikovanosť zamestnancov v oblasti facility servisu je pre nás skutočné dôležita pre poskytovanie vysokokvalitných služieb našej firmy. Prejavuje v rôznych rovinách, vrátane odborného vzdelania, skúseností, osobných zručností a zodpovednosti. Spokojnosť klienta spočíva práve u našich zamestnancov, ktorí pracujú na splnení jeho požiadaviek v čo najvyššej profesionalite a efektivite. Preto, ak sa ešte stále neviete rozhodnúť, ktorú facility firmu vo vašom okolí si vybrať, neváhajte nás kontaktovať.

Scroll to Top