Prečo sú neustále inovácie v rámci facility servisu nutnosťou?

Inovácie v oblasti facility servisu nie sú len príležitosťou, ale absolútnou nutnosťou. Moderné technológie, stratégie úspor energie, environmentálne iniciatívy a inteligentné riadiace systémy prispievajú k optimalizácii prevádzky a poskytujú výhody nielen pre náš podnik ako celok, ale aj pre samotných zamestnancov či klientov z opačného konca. Prečo sú teda inovácie v rámci facility servisu nutnosťou?

Moderné technológie

Moderné technológie v rámci facility servisu predstavujú revolúciu v správe budov a nehnuteľností. Tieto inovácie prinášajú efektívne a inteligentné riešenia, ktoré zjednodušujú operácie a zlepšujú celkovú výkonnosť. Môže ísť o automatizáciu procesov, využívanie inteligentných zariadení, cloudové riešenia na správu klientov a databázu plánovania služieb a množstvo ďalšieho vybavenia a technológií, ktoré budú postupom času len narastať.

Energetická efektívnosť a úspory

Moderné facility služby sa neustále snažia znižovať svoju ekologickú stopu implementáciou energeticky úsporných technológií. V rámci firmy udržujeme veľkosť uhlíkovej stopy čo najnižšiu vďaka firemným autám na elektrický pohon. A čo u klienta? Snažíme sa šetriť elektrickou energiou používaním kvalitných a úsporných strojov.

Environmentálne iniciatívy a udržateľnosť

Environmentálna téma a inovácie majú v súčasnej dobe k sebe veľmi blízko. Táto téma neminula ani našu firmu. Nahradili sme tradičné chemické prípravky 100 % ekologickými čistiacimi prostriedkami Diversey, ktoré sú rovnako účinné pri odstraňovaní nečistôt, no nezaťažujú životné prostredie. Okrem toho zásobujeme našich klientov ekologickým jednorazovým spotrebným tovarom, ako je toaletný papier či hygienické utierky. Čoraz viac firiem si zakladá na udržateľnosti, preto môžeme očakávať v tejto oblasti množstvo ďalších inovácií.

Výhody inovácií pre zamestnancov a klientov

Inovácie v rámci facility servisu nám umožňujú personalizovať riešenia pre klientov, kde berieme do úvahy ich špecifické potreby a preferencie. Moderné komunikačné nástroje a systémy sledovania nám zas umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu s klientami, čím máme potenciál pôsobiť transparentne a dôveryhodne.

Celkovo inovácie vo facility službách nie sú len o technologických vylepšeniach, ale o vytváraní lepších a inteligentnejších pracovných a obchodných prostredí, kde sú klienti a zamestnanci na prvom mieste. Vďaka týmto výhodám sa zvyšuje celková hodnota poskytovaných služieb a posilňuje sa pozícia spoločnosti na trhu.

Trendy v inováciách facility služieb

Aj napriek tomu, že inovácie idú vpred veľkou rýchlosťou, pre všetkých existujú rovnaké prekážky, či už v malej alebo veľkej miere. Často sú spojené s vysokými nákladmi na nákup a implementáciu nových technológií, čo môže byť pre mnohé spoločnosti finančne náročné. Okrem toho je potrebné sa učiť nové technológie, čo zahŕňa pravidelné školenia a preškolovania vedenia aj personálu, aby bolo možné.

Medzi súčasné trendy, ktoré majú potenciál rásť patria napríklad:

  • Video analytika – ide o jeden z najväčších záujmov v oblasti inovačných služieb v facility managementu.
  • Outsourcing – ten je v dnešnej dobe už etablovanou stratégiou, ktorá umožňuje facility firmám, akou sme aj my, efektívnejšie riadenie a optimalizovanie procesov.
  • Inovačné technológie – CAD systémy sú stávajúcim sa trendom v oblasti inovácií a facility managementu.

S rýchlym vývojom technológií a dynamicky meniacim sa prostredím je nevyhnutné, aby facility služby vrátane nás držali krok s novými trendmi. Inovácie nám pomáhajú k zvýšenej efektívnosti a uskutočňovaniu kvalitne odvedených komplexných služieb na mieru. 

Scroll to Top