SEWA certifikát

Ako spoločnosť sa snažíme pristupovať rôznymi spôsobmi k ochrane životného prostredia. Jednou z nich je aj správne triedenie odpadu. Na základe toho nám bol udelený Zelený certifikát a logo za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2023.

zeleny_certifikat
Scroll to Top