CRIF certifikát

Chceli sme vedieť či spĺňame princípy zodpovedného podnikania a tak sme sa nechali ohodnotiť spoločnosťou CRIF, ktorá robí certifikácie firiem v ESG oblasti. Výsledkom je certifikát určujúci „zelenosť“ spoločnosti na päťstupňovej škále A až E. Platforma Synesgy využíva jednotný systém otázok a odpovedí založený na témach, ktoré definovala OSN vo svojich 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja s použitím na Global Reporting Initiative. GRI je najrozšírenejším globálnym štandardom pre vykazovanie nefinančných informácií. Využíva ho zhruba 75 % najväčších svetových korporácií a podľa návrhov EFRAG je základom pre vykazovanie podľa CSRD.

Dotazníky platformy Synesgy sú rozdelené na 5 základných sekcií, ktoré zahŕňajú informácie z oblastí podnikania, životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti smerom k zamestnancom, okoliu a riadeniu firmy. Umožňuje podchytiť oblasti ako riadenie rizík, dopady vyplývajúce z klimatickej zmeny, uhlíkovú stopu, vodné a odpadové hospodárstvo, rozdiely v odmeňovaní mužov a žien alebo štruktúru riadiacich orgánov a mnohých ďalších.

Sme hrdí nato, že sa nám podarilo získať skóre A , lebo vieme, že robíme kroky k lepšej budúcnosti.

Scroll to Top