Podujatie pre klientov: BUSINESS COCKTAIL EVENING 2024

Spoločné partnerstvá a vzájomná spolupráca sú pre nás kľúčom k úspechu.

Z tohto titulu sme sa dňa 23.5.2024 stali partnerom a spoluorganizátorom eventu Business Cocktail Evening 2024. Pozývali sme tam našich VIP klientov ako poďakovanie za spoluprácu a možnosť diskutovať a zabaviť sa aj mimo pracovných hodín.

Celý event sa tiahol príjemnou atmosférou vďaka nezabudnuteľnému prostrediu v reštaurácii WERK. Témou večera bola naša budúcnosť a smerovanie nových trendov v rôznych segmentoch biznisu.

Vďaka patrí aj ostatným partnerom, ktorí podporili tento večer a obohatili celú akciu : ISA  – Investmen Support Association, Edgar Baker, Bussines Lease Slovakia a MG  Motor Slovakia.

Scroll to Top